Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Λίγα λόγια για το έργο

   Κατά το σχολικό έτος 2014-2015 η Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής έλαβε μέρος σε ένα eTwinning πρόγραμμα σε συνεργασία με 83 ακόμα δημοτικά και νηπιαγωγεία από 25 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα πραγματοποιούνταν 3 ώρες τη βδομάδα για 3 μήνες την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης.
   Η ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning φιλοξενεί προγράμματα συνεργασίας σχολείων της Ευρώπης. Μέσω αυτής γίνονται ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις μεταξύ σχολείων. Τα αποτελέσματα των συνεργασιών αυτών αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Twinspace, όπου διεξάγεται και η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των σχολείων.
   Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τις σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και να παρουσιάσουν αντίστοιχα πληροφορίες για την ελληνική σημαία. Παράλληλοι στόχοι ήταν να επικοινωνήσουν τα παιδιά με συνομίληκους μαθητές από άλλες χώρες καθώς επίσης και να έρθουν σε επαφή με στοιχεία άλλων ευρωπαϊκών πολιτισμών.
   Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν αρκετά Web 2.0 εργαλεία από τα παιδιά ώστε να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους και με την κατάλληλη καθοδήγηση της εκπαιδευτικού οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης κατάφεραν να παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα!
  Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι η γλώσσα επικοινωνίας με τα άλλα σχολεία ήταν τα αγγλικά, γλώσσα που δεν κατείχαν τα παιδιά. Σε πολλές από τις εργασίες μας θα δείτε ότι χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι τα παιδιά είναι αυτά που δημιουργούν την εκάστοτε εργασία στα ελληνικά και η εκπαιδευτικός απλά μεταφράζει στα αγγλικά ή το αντίστροφο.
   Για τις φωτογραφίες που είναι αναρτημένες σε αυτό το ιστολόγιο έχει δοθεί η απαραίτητη γονική άδεια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου